Endoskopski ultrazvuk gornjeg digestivnog trakta  je pregled  koji se izvodi uz pomoć endoskopa na čijem vrhu je ultrazvučna sonda. Aparat se kroz usta uvodi u jednjak, želudac i dvanaestopalačno crevo omogućavajući preciznu ultrazvučnu dijagnostiku  pankreasa, žučnih puteva i okolnih organa, kao i samog šupljeg organa u kome se instrument nalazi. Ovim pregledom, u toku koga je ultazvučna sonda veoma blizu ispitivanih organa, mogu se preciznije okarakterisati postojeće promene i odrediti njihov odnos prema okolnim organima. Kroz radni kanal ultrazvučnog endoskopa može se uz pomoć posebne igle uzeti i deo promenjenog tkiva za patohistološku analizu.