Kompjuterizovana tomografija (CT skener) je radiološka metoda koja se zasniva na upotrebi rentgenskih zraka i tehnici tomografskog snimanja u kombinaciji sa upotrebom računara. Sistemom detektora se X-zraci pretvaraju u svetlosne ili električne impulse koji se dalje prenose i analiziraju uz pomoć kompjuterske tehnike. Sam aparat je u obliku velike kutije sa kružnim otvorom ili kraćim tunelom u centru. Pacijent se tokom pregleda izlaže dejstvu rentgen zračenja ležeći na uskom stolu, koji se kreće kroz ovaj otvor. Oko pacijenta se rotira rentgen cev i elektronski rentgen detektor, postavljeni jedan naspram drugog, u prstenu koji se zove pokretni deo skenera. CT-om se vrši snimanje organa u trbuhu kao što su jetra, pankreas, slezina, bubrezi i nadbubrežne žlezde. Ovom metodom se pomoću X-zraka prave slike slojeva pojedinih organa.