Multidetektorska kompjuterizovana tomografija (MDCT) se razlikuje od klasičnog CT-a jer se zračenje detektuje na većem broju detektora. Ovim poboljšanjem se značajno smanjuje izloženost zračenju, a kompjuterskom rekonstrukcijom snimanih preseka u tri dimenzije je omogućena prostorna analiza snimanih organa.