Ultrazvučni pregled trbuha je metoda pregleda unutrašnjih organa prilikom koje nema nikakvog zračenja. Pri ovom pregledu koriste se zvučni talasi visoke frekvence koji prolaze kroz tkiva i organe, odbijaju se različitim brzinama, vraćaju ka sondi i vide na ekranu. Sam ultazvučni pregled se obavlja tako što se sonda prisloni na ispitivanu zonu namazanu gelom, koji omogućava bolji protok zvučnih talasa kroz kožu. Na ekranu se prikazuje dvodimenzionalna slika koja se dalje analizira. Ovim pregledom pruža se uvid u veličinu i strukturu parenhimatoznih organa u trbuhu: jetre, slezine, pankreasa, žučnog sistema (žučne kese i žučnih puteva), bubrega i nadbubrežnih žlezda. Ultrazvučnim pregledom trbuha mogu se pouzdano dijagnostikovati kalkuloza (kamenčići) žučne kese, žučnih puteva i bubrega, prisustvo slobodne tečnosti u trbušnoj duplji, kao i promene na velikim krvnim sudovima. Prednost ove vrste pregleda je što apsolutno nije štetan i može se ponavljati onoliko puta koliko je to potrebno.