I Kongres intenzivista Srbije – “Koagulopatija u sepsi”, Beograd 2007.

IV poslediplomski kurs Evropskog udruženja za digestivnu hirurgiju – “Poremećaji koagulacije u toku akutnog pankreatitisa”, “Stari mit ili novi klinci u bloku”‚ Beograd 2009.

IV poslediplomski kurs Evropskog udruženja za digestivnu hirurgiju – “ Metodologija i planiranje u kliničkim studijama”, Beograd 2009.

Stremljenja u medicini – “Teška trauma i akutna kritična abdominalna stanja”, Beograd 2009.

Šezdeseta godišnjica Hirurške sekcije Srpskog lekarskog društva – “Strategija hirurškog lečenja hroničnog pankreatitisa”, Beograd 2010.

XI Balkanski simpozijum anesteziologa i intenzivista – “Teški pankreatitis i njegove septičke komplikacije”, Beograd 2010.

V poslediplomski kurs Evropskog udruženja za digestivnu hirurgiju – “Teškoće u laparoskopskoj holecistektomiji”, Cluj (Rumunija) 2010.

X Kongres Evropsko-afričke hepatobilijarnopankreasne asocijacije –“Hirurško zbrinjavanje fistula pankreasa”,  Kejp Taun (Južnoafrička Republika) 2011.

Simpozijum “Lečenje gojaznosti” –  “Prvi terapijski rezultati u Centru za gojaznost KCS-a”, Beograd 2011.

  1. Kongres Nemačkog udruženja hirurga – “Moderno lečenje akutnog pankreatitisa – kada je hirurgija indikovana?”, Berlin (Nemačka) 2012.

I Srpski kongres o gojaznosti – “Lečenje patološke gojaznosti metodom baj pasa – naši rezultati”,  Zlatibor 2012.

XI Kongres Evropsko-afričke hepatobilijarnopankreasne asocijacije – “Hirurško lečenje akutnog pankreatitisa”, Beograd 2013.

Mejo klinika –  “Abdominal Compartment Syndrome in Acute Pancreatitis”, Rochester (USA) 2013.

IV Kongres Azijsko-pacifičke hepatobilijarnopankreasne asocijacije – “Hirurško lečenje akutnog pankreatitisa”, Šangaj (Kina) 2013.

 

  1. Konrgres Evropskog pankreasnog kluba – “Abdominal compartment syndrome in acute pancreatitis“, Sautempton (Velika Britanija) 2014.

IX poslediplomski kurs Udruženja evropskih digestivnih hirurga –  “Kako napisati naučni rad?”, – Riga (Litvanija) 2015.

Sastanak Hirurške sekcije Srpskog lekarskog društva – “Moderno lečenje kancera pankreasa“, Beograd 2015.

 

Predsedavanje naučnim sesijama na međunarodnim kongresima

 

VIII Svetski kongres Internacionalne hepatobilijarnopankreasne asocijacije,  sesija – “Novine u hirurškom lečenju hroničnog pankreatitisa”, Mumbai (Indija) 2008.

X Kongres Evropsko-afričke hepatobilijarnopankreasne asocijacije, sesija “Kanceri pankreasa”, Atina (Grčka) 2009.

X Kongres Evropsko-afričke hepatobilijarnopankreasne asocijacije, sesija “ Moderno lečenje kancera pankreasa”, Kejp Taun (Južnoafrička Republika) 2011.

X Svetski kongres Internacionalne hepatobilijarnopankreasne asocijacije, sesija “Bolesti pankreasa”,  Pariz (Francuska) 2012.

VII poslediplomski kurs Udruženja evropskih digestivnih hirurga, sesija  “Značaj laparoskopije u digestivnoj hirurgiji”, Istanbul (Turska) 2013.

XI Kongres Evropsko-afričke hepatobilijarnopankreasne asocijacije –  sesija “Doručak s profesorom”, “Tehnike u lečenje pankreasne nekroze”, Beograd 2013.

XII Svetski kongres Internacionalne hepatobilijarnopankreasne asocijacije, sesija “Karcinom pankreasa”,  Sao Paolo (Brazil) 2016.

  1. Konrgres Evropskog pankreasnog kluba – sesija ”Kliničke kontroverze u akutnom pankreatitisu”, Liverpul (Velika Britanija) 2016.

 

Recenzent u  međunarodnim časopisima

 

Pancreas –   zvanični časopis Američke pankreasne asocijacije, Japanskog pankreasnog udruženja i Severnoameričkog udruženja za neuroendokrine tumore.

Pancreatology –  zvanični časopis Internacionalne asocijacije pankreatologa i Evropskog pankreasnog kluba.

Digestive disease and science

Digestive surgery

Langebeck’s archives of surgery – recenzent i član Redakcijskog odbora časopisa

HPB – zvanični časopis Internacionalne, Američke, Azijsko-pacifičke- i Evro-afričke hepatobilijarnopankreasne asocijacije.