Magnenta rezonanca sa holangiopankreatografijom (MRCP) je dijagnostička procedura kojom se ubrizgavanjem posebnog kontrastnog sredstva za vreme magnetne rezonance, može dobiti slika kompletnih žučnih puteva (unutar jetre i i van nje), žučne kesice  i svih pankreasnih kanala.